פיקוח והדרכה – משפחת המעון

מעונות היום של נשי חרות מפוקחים ומבוקרים באופן הדוק ושוטף בשני מעגלים – חיצוני-ממשלתי ופנימי-ארגוני

מעונות היום שלנו בעלי סמל מעון מטעם המדינה, שמשמעותו פיקוח מלא של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים – האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך. בין היתר מתבטא הדבר בהקפדה על מספר מחנכות-מטפלות הולם פר כיתה, בתקינת בינוי ובטיחות קפדנית, בשכר לימוד מפוקח ומסובסד ע"פ קריטריונים ברורים, בלוח חופשות מצומצם המותאם לצורכי העבודה של ההורים ועוד. כמו כן כפופים המעונות שלנו לפיקוח מלא של משרד הבריאות לשם הקפדה על ניקיון והיגיינה כלליים, ניקיון במטבחים ושמירה על טריות המזון המוגש לילדים, אוורור, וכמובן בחודשים האחרונים – יישום נהלים שונים שנועדו למנוע את התפשטות מגפת הקורונה ושמירה על בריאות הילדים, משפחותיהם ונשות הצוות.

בתוך הארגון פנימה מתקיים פיקוח שוטף והדוק מטעם ההנהלה – המנכ"לית והמטה והמדריכות החינוכיות האזוריות. האחרונות, נשות חינוך מוסמכות אקדמית ובעלות ניסיון עשיר, אחראיות על עיצוב ועדכון שוטף של התכנית הפדגוגית, מפקחות על יישומה כהלכה בכל המעונות ומעבירות הדרכות שוטפות לצוותים, ברמה קבוצתית ופרטנית. ההנהלה והמדריכות מעורבות ובקיאות בנעשה בכל המעונות, ומשתדלות לתת מענים מיידיים לכל עניין ובעיה שדורשים התערבות ברמת הארגון.

משפחת המעון

המחנכת-המטפלת – הדמות המרכזית בחיי הילדים, ומכירה היטב כל אחת ואחד מהם. המחנכת-מטפלת מובילה את הכיתה ומעבירה חלק ניכר מהפעילות הפדגוגית, תוך ליווי פרטני של כל אחד מהילדים בהתאם לשלב ההתפתחותי שלו. המחנכת-מטפלת ערוכה לזהות כל חריגה בהתנהגות של מי מהילדים, ומקיימת קשר ישיר עם ההורים.

מנהלת המעון – אחראית על תפעולו הסדור של המעון בכלל ההיבטים – חינוכי, בטיחותי, מנהלתי, כוח אדם, קשר עם גורמים בקהילה ועוד. המנהלת, בתפיסת הארגון, יוזמת ובעלת "ראש גדול", מכירה כמובן באופן אישי את כל הילדים ואת הוריהם, משמשת כתובת זמינה ומעשית לכל בעיה ועניין שטורדים את ההורים, ומהווה גורם מקשר בינם לבין הנהלת הארגון.   

המבשלת – בכל מעון מבשלת מקצועית, שמבשלת מדי יום לילדים אוכל טרי, טעים, בריא ועשיר תזונתית. 

המדריכה החינוכית – אחראית על התוויית התכנית הפדגוגית, יישומה כהלכה במעונות והדרכת הצוותים. לארגון מספר מדריכות חינוכיות אזוריות, שבונות יחד את התכנית, וכל אחת מהן אחראית על המעונות באזורה. המדריכות מסתובבות בשטח כל העת, כחלק מתפיסת עבודתן, מפקחות באופן פעיל על ההליך החינוכי ומעורבות בנעשה בחיי המעונות.     

הנהלת הארגון – בהובלת המנכ"ל והועד המנהל. ההנהלה מחוברת היטב לשטח, מרבה לסייר בין המעונות ברחבי הארץ כדי לפקח מקרוב על הנעשה בהם, ונגישה לכל הורה שחש צורך בקשר ישיר עמה, כמו גם לכל עובדות הארגון.

דילוג לתוכן