נתניה סוקולוב

מנהלת המעון: נורית בהר
כתובת המעון: סוקולוב 27 נתניה
טלפון המעון: 077-8964794
מייל: maonsokonurit@gmail.com